صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - آغاز
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>اخبار و اطلاعيه هاي سايت>خبرنامه
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/09/23
بازديد: 7604
آغاز هفته پژوهش

آغاز هفته پژوهش

آغاز هفته پژوهش

هفته پژوهش در پاييز هر سال، فرصت مناسبي براي بررسي دستاوردها و چالش هاي فراروي حوزه پژوهش و پژوهشگران كوشا در سطح كشور و بخش هاي تحقيقاتي، سازمان ها و نهادهاي گوناگون علمي به شمار مي رود. نقش و اهميت اين حوزه مهم در عرصه انديشه، در ابعاد مختلف حيات امروز بشر بارها بررسي و تأكيد گرديده؛ به ويژه با ابتكار مقام معظم رهبري در طرح نظريه جنبش نرم افزاري، ضرورت توجه به آن بيشتر تبيين و تشريح شده است.
منزلت پژوهشگر

پژوهش گامي است كه محقق براي شفاف سازي مسئله اي مبهم برمي دارد تا پاسخي دقيق و منطقي براي حل آن بيابد. رسالت اصلي پژوهشگر و محقق، صيانت از حريم حقيقت و تبيين و تشريح آن است. محقق كسي است كه به منظور كشف حقايق، در درياي انديشه والاي انساني غوطه ور مي شود. محققان، اهرم هاي نيرومند روحي، سرمايه هاي سرشار فكري، روشن كننده راه پرپيچ و خم زندگي پيشينيان و مقدمه سازان فكري عروج به كمال در پيش روي انسان اند. اينان همان طالبان علم اند كه در فرهنگ قرآن و اهل بيت عليهم السلام از ايشان با عبارت هاي مختلف تجليل شده است؛ چنانكه امام باقر عليه السلام مي فرمايد: «همه جنبندگان زمين بر طالب علم درود مي فرستد، حتّي ماهي هاي دريا».
پژوهش؛ راهبرد اساسي تبليغ

يكي از مهم ترين وظايف انسان مؤمن، پاسداري از حقيقت و دعوت همه انسان ها به سوي خداست. اين مأموريت، به صرف داشتن نيت پاك والهي تحقق نمي يابد؛ بلكه بنابه دستور صريح قرآن كه مي فرمايد: «اي رسول، به امت بگو روش من و پيروانم اين است كه خلق را به سوي خدا با بينايي و بصيرت دعوت كنم»، موظفيم بر اساس عنصر بصيرت و آگاهي عمل كنيم و در مورد مسائل جامعه اسلامي، دانش، بينش و دقت لازم را به دست آوريم. در روايات اسلامي نيز از برخي دانشمندان آگاه و پژوهنده، با عنوان «عالم به زمان خود» تعبير شده است. امام صادق عليه السلام در اين باره فرموده است: «عالم به زمان، مورد هجوم شبهه ها قرار نمي گيرد» كه نتيجه آن جز بصيرت و آگاهي نخواهد بود. البته علم و آگاهي و بصيرت نيز به آساني به دست نمي آيد و براي رسيدن به آن، بايد تحقيق و پژوهش كرد؛ پژوهشي كه بر پايه تفكر و تعقل، نيت پاك و بصيرت استوار باشد.
پژوهش ديني

پژوهش و تحقيق نه تنها روشن كننده راه دنيا و كليد فتح قله هاي موفقيت و سعادت دنيوي است، بلكه كمال اخروي نيز جز در سايه آن به دست نمي آيد. اهميت اين مطلب تا آن جاست كه خداوند متعال تنها راه انتخاب و گزينش دين را تحقيق قرار داد و به دست آوردن اعتقادات ديني را جز از راه پژوهش، تحقيق، انديشه و تدبر نمي پذيرد و هرگونه تقليدي را در اين مورد رد مي كند. افزون بر اين، در متن دين هم، اعمال كسي مقبول تر و به رضايت الهي نزديك تر است كه عملش بر اساس دركي هر چه ژرف تر و روشن تر از ابعاد مختلف دين صورت گيرد؛ چنان كه در بسياري از آيات و روايات به اين امر تصريح شده است: «هر كس در دين خود تفقّه و پژوهش نكند، خدا از عمل او خرسند نمي شود».
پژوهش؛ وظيفه همگاني و هميشگي

وظيفه پژوهش و تحقيق در جامعه اسلامي، تنها به عده اي خاص يا مجامع علمي محدود نمي گردد، بلكه بر اساس آموزه هاي دين اسلام، وظيفه اي است كه بر دوش همگان قرار دارد و هر كس در هر مرتبه اي موظف است در حد توان و امكانات خويش به آن بپردازد. اين مطلب به روشني در روايات اسلامي آمده است؛ چنانكه پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله بارها در طول عمر گران مايه خويش، به اين مطلب تصريح كردند كه «فراگيري دانش، وظيفه هر زن و مرد مسلمان است». يا با بيان عباراتي چون «خداوند جويندگان دانش را دوست مي دارد»، امتِ مسلمان را به اين امر تشويق و ترغيب مي فرمودند. دانش پژوهي، علاوه بر همگاني بودن، وظيفه اي هميشگي است و در هيچ برهه اي از عهده انسان نمي افتد. امام صادق عليه السلام در اين باره مي فرمايد: «طلب علم در همه حال امري واجب و ضروري است».
گام نخست

قرار گرفتن در قرن بيست ويكم با ويژگي ها و لوازم آن، ضرورت مقابله با چالش هاي فراروي آن را براي داشتن كشوري مستقل و توسعه يافته ايجاب مي كند. در اين ميان، نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پايدار، چنان برجسته و انكارناپذير مي نمايد كه مي توان آن را نيروي محرك توسعه در همه حوزه ها، اعم از فرهنگ، اقتصاد، سياست و جامعه دانست.

توسعه بدون انجام پژوهش هاي گسترده مبتني بر اصول علمي، دست نيافتني است. پژوهش، گام نخستين و اساسي براي چيرگي بر چالش هاست.
نهضت ملّي پژوهش

با پديد آمدن رنسانس، تمدن هاي جهان كه پيش از آن از سطح علمي ـ پژوهشي متوازني برخوردار بودند، به دودسته پيشرفته و عقب مانده تقسيم شدند. هم زمان با وقوعِ چنين جهشي در غرب، نوعي فضايِ ركود برتوليد انديشه و فكر در كشورهاي ديگر از جمله ايران حاكم گرديد. امروزه زدودن اين فضا كه قرن ها بر كشور ما سيطره داشته، براي يافتن مجامعِ علميِ پژوهشيِ پرنشاط وتوليد كننده ضروري است. البته اين مهم تنها در صورتي دست يافتني خواهد بود كه فرهنگ پژوهش و تحقيق در تمام جامعه نمود آشكار پيدا كند و پژوهش، مبناي تمام فعاليت ها و تصميم گيري ها قرار گيرد. دارا شدن فرهنگ پژوهش، جنبش و نهضتي را مي طلبد كه رهبر معظم انقلاب از آن به «نهضت توليد علم» يا «جنبش نرم افزاري» ياد كردند و تمام اقشار جامعه را به محقق ساختن آن فرا خواندند.
جنبش نرم افزاري

با توجه به طرح نظريه «جنبش نرم افزاري» در جامعه، بهتر است معنا و مفهوم آن روشن شود. اصطلاح جنبش معمولاً در جايي به كار مي رود كه جامعه گرفتار ركود، سكون و ثبات باشد. لذا جنبش، نوعي حركت فزاينده و رو به رشد است. نرم افزار نيز به محتواي علوم و آن چيزي كه به توليد انديشه ونظريه پردازي مربوط است، گفته مي شود. پس جنبش نرم افزاري فرآيندِ خاصي است كه مي خواهد روند فعاليت هاي آموزشي و علمي مجامع پژوهشي را تغيير دهد، با اين پيش فرض كه وضعيت موجود، وضعيت مطلوبي نيست.
جنبش ارزشگرا و معنويت محور

جنبش نرم افزاري، پديده اي ارزشگرا ومعنويت محور است و توسعه، تكامل و پيشرفت همه جانبه مادي و معنوي ايران اسلامي را در دستور كار خود دارد. حاصل اين جنبش كه تركيبي از تعهد ديني و تخصص علمي است، بسيار فراتر از دين داري صرف و تخصص محض است. در اين جنبش، ايمان و علم چونان دو بال هماهنگ، موجب پرواز به سوي تحقق شاخص هاي مردم سالاري ديني مي گردد. جنبش نرم افزاري با پرهيز از هرگونه جمود، تحجّر، خودباختگي، تقليد، و افراط و تفريط، راه شكوفايي و خلاقيت را با نشاط و طراوت مي پيمايد. دامنه جنبش نرم افزاري تنها به برخي قلمروهاي فكر ديني يا علوم انساني و اجتماعي محدود نيست، بلكه در كليه رشته هاي نظري و عملي جريان دارد و آغازگر دوران خلاقيت و توليد علم در همه عرصه هاست.
تحريف پژوهش در غرب

فرهنگ مادي غرب آن چنان سيطره خود را بر لايه هاي فرهنگ جوامع غربي گسترده كه حتي مقوله پژوهش و تحقيق را نيز تحريف كرده است. نظريه پردازان فرهنگ غرب با مبنا قرار دادن عنصر مادي گرايي، خويشتن را از پژوهش در حوزه آنچه به حس نمي آيد، محروم ساخته وتنها در مقولاتي پژوهش و تحقيق مي كنند كه كاملاً عينيت داشته و پي آمدها و آثار آن در همين جهان مادي ديدني باشد. هم چنين آنها بي قيدي و لجام گسيختگي را به جاي روح آزادي و آزادگي كه آفرينش آن در وجود انسان موجب مباهات و ركن اساسي پژوهش و بالندگي است، جاي گزين ساخته اند. متأسفانه نتيجه اين دو تحريف نابخردانه و هوس آلود، ايجاد تنوع و ازدياد بيش از پيش فساد و تباهي بر روي زمين بوده است.
ناكارآمدي الگوهاي غربي در امر پژوهش

عده اي با مشاهده پيشرفت فزاينده غرب در امر توسعه و بررسي علل آن، از روي سرسپردگي يا خودباختگي، تنها راه رشد و تعالي جامعه را اجراي مو به موي الگوي فرهنگي پژوهش كشورهاي غربي در جامعه مي دانند. در مقابل اين نظريه، بعضي معتقدند بايد ضمن بهره گيري از نقاط مثبت موجود در پژوهش هاي غربي، توجه داشت كه لازمه ايجاد توسعه فرهنگ پژوهشي مناسب، تدوين نظام فرهنگي است كه شكل گيري آن با توجه به اصالت هاي اسلامي و ايراني صورت گرفته باشد.
نظام آموزشي پژوهش محور

پژوهش و آموزش از هم جدا نيستند، از اين رو نمي توان فعاليت هاي پژوهشي را از فعاليت هاي ياددهي و يادگيري جدا كرد. لازمه اين سخن اين است كه تنها با افزودن واحد درسي روش تحقيق، نمي توان به مطلوب خود رسيد، بلكه اين مهم نيازمند تغيير ساختاري در نظام آموزش و پرورش و به دنبال آن آموزش عالي است. اين نظام بايد در تمامي فعاليت هاي ياددهي و يادگيري، شامل روش تدريس، روش ارزيابي، فعاليت هاي فوق برنامه، برنامه هاي درسي و حتي كتاب هاي درسي، بر اساس پژوهش محوري شكل گرفته باشند. تربيت معلمان و مدرساني پژوهشگر، براي انتقال فرهنگ پژوهش به دانش آموزان از ديگر ضرورت هاي پژوهش است؛ زيرا تنها معلمي مي تواند دانش آموزي پژوهنده تربيت كند كه اولاً از ديدگاه و پژوهش جايگاهي در خور داشته باشد، و ثانيا با توانايي و مهارت هاي پژوهشي كه دارد، تفكر و تحليل پژوهشي را به خوبي درك كرده باشد.
آموزش و پرورش و فرهنگ پژوهش

در جهان امروز، علم و فن آوري تمام فعاليت هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. از ويژگي هاي اين عصر كه آن را عصر «فراصنعتي» ناميده اند، جاي گزين شدن دانايي، پژوهش و سرمايه انساني با عوامل ديگر است. در نتيجه، همه سازمان ها در پي آن هستند كه با استفاده از اساسي ترين، كارآمدترين و انعطاف پذيرترين شيوه ها براي بقاي خويش تلاش كنند.

در اين ميان، نيروي انساني ماهر وكارآزموده، با ارزش ترين ثروت هر كشور و يكي از مهم ترين شاخص هاي برتري سازمان است. يكي از عواملي كه بر توانمند سازي نيروي انساني كمك مي كند، توجه به امر پژوهش در حوزه تعليم و تربيت است؛ تعليم و تربيتي كه بتوان به واسطه آن، نيروهايي پويا، خلاق و پژوهشگر داشت و اين رسالتي است كه سازمان هايي چون، آموزش و پرورش و ديگر سازمان هايي كه متكفل امر تعليم و تربيت هستد بر دوش دارند.
زمينه هاي اجتماعي پژوهش

در انديشه و تمدن اسلامي، معرفت، تكاپو براي رسيدن به حقيقت پديده هاست. اين شناخت جز با پيدايش زمينه هاي اجتماعي آن پديدار نمي شود. در اين صورت، جامعه بايد به افقي از انديشه برسد كه نگاه نو را برتابد و در پي ژرفايي انديشه ها و بينش ها باشد. در غير اين صورت، تلاش ها فردي مي شود و فرد در رسيدن به آستانه بلند پژوهش و معرفت شناسي، راهي بس پرفراز ونشيب خواهد داشت و امكان دارد با توجه به مشكلات پيش رو، از ادامه راه بازماند. اگر فضاي جامعه آماده نظريه سازي ونظريه پردازي باشد، اندك اندك انديشه ها ظهور مي يابد و پژوهش هايي انجام مي شود كه جويندگان راه را به سوي سخن و انديشه اي نو هدايت مي كند.
اخلاق پژوهشي

اصول اخلاقي، اخلاقيات و ارزش ها، اجزاي جدايي ناپذير علوم اجتماعي و پژوهشگري است و بر همه مراحل و عناصر پژوهش تأثير مي گذارد. از اين رو، هر گاه اصول اخلاقي در پژوهش رعايت شود ممكن است محقق براي جلب رضايت مشتري خود، تا حد خدمتگزار تنزل يابد. اينجاست كه وقتي پژوهشگر نقش تأمين كننده اطلاعات را براي يك مشتري قدرتمند ايفا مي كند، نقش پژوهشگري را ازدست داده و از نتيجه تحقيق چيزي به دست مي آيد كه هدف مشتري است، نه هدف تحقيق. بدين ترتيب است كه بسياري معتقدند هرگز نبايد بر سر اصولي از قبيل آزاديِ تحقيق، و نيز به كارگيري مداوم يك ذهن مستقل، باز و انتقادي، سازشكاري صورت گيرد.
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :