صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TODVKalEzSmpBbU1DRk5iMlJsYkNZeE5Ea3ZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLUtORDlaJTJmTEhGcDQlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شانه هاي زخمي خاكريز
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
صفحه اصلي>اخبار و اطلاعيه هاي سايت>خبرنامه
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/09/22
بازديد: 7659
شانه‌هاي زخمي خاكريز

شانه‌هاي زخمي خاكريز

تقريظ رهبر انقلاب
كتاب شانه‌هاي زخمي خاكريز

نويسنده كتاب شانه‌هاي زخمي خاكريز، آن را تقديم مي‌كند به رهبر جانباز حضرت آيت الله خامنه‌اي

همچنين، امدادگران شهيد: محمد حسين ممقاني، مصطفي مرتجي، مهدي غياثي و جانباز مجتبي عسگري

تقريظ رهبر انقلاب

مقام معظم رهبري در تاريخ 06/01/1371 درباره آن نگاشته‌اند: «در اين نوشته هرچه به آخر نزديك‌تر مي‌شويم، روح اخلاص و صفايي را كه در آن موج مي‌زند بيشتر حس مي‌كنيم. من به حال خود حسرت مي‌خورم و به اين جوانان شجاع و با ايمان و فداكار غبطه مي‌برم كه در عمري كمتر از نيمه عمر ما، به مقاماتي رسيده‌اند كه امثال من با خواندن شرح آن، احساس عروج معنوي مي‌كنند... خدا كند در كشاكش زمانه، آن چه را در معراج جهاد و فداكاري به دست آورده‌اند بتوانند به خوبي حفظ كنند... اين نوشته هنرمندانه و داراي نثري استوار نيز هست كه ارزشش را بيشتر مي‌كند. ويژگي مهم اين كتاب آن است كه حال امدادگران را شرح مي‌كند. بسيار لازم بوده و هست كه جبهه‌گيان رسته‌هاي غير رزمي مانند: جهادگران، امدادگران، رانندگان، آشپزها و تداركاتي‌ها كه هر كدام عالم مخصوص به خود داشته‌اند، و بعضاً فداكاريشان از رزمندگان خطوط مقدم كم خطرتر نبوده، بلكه حتي پرخطرتر هم بوده (مثل سنگر سازان و خاكريز زنان) ، نيز شرح خود را بنويسند، يا بگويند و كسي بنويسد. باري از اين جوان عزيز و از ناشرين بايد تشكر كرد.»

من ديدم كه اين كتاب واقعاً چقدر لازم است. معلوم بود كه اين فرد خودش امدادگر بوده است. اين كه آدم امدادگر نباشد، نمي‌تواند چنين مطلبي بنويسد

شايد براي همين در چند ماه بعد، و در تاريخ 22/4/1371 معظم له در ديدار با اعضاي دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي مي‌فرمايند: «نمي‌دانم كدام يك از شما آن كتاب مربوط به امدادگران را نوشته‌ايد. من ديدم كه اين كتاب واقعاً چقدر لازم است. معلوم بود كه اين فرد خودش امدادگر بوده است. اين كه آدم امدادگر نباشد، نمي‌تواند چنين مطلبي بنويسد.»
 
 
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :