صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtcDZnSUNFaElwMEElM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUJnSk9yJTJmNWM1eW8lM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi04MDdLd0lRWEFiayUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - انتخاب رهبري در قانون اساسي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله
  • اداي احترام به شهدا و رزمندگان حزب الله لبنان كه در كنار ساير مدافعان حرم با باارزشترين دارايي هاي خود از حرم و حريم حضرت زينب (س)و رقيه (س)در برابر نابكارترين انسان ها دفاع كردند و بر عهد و پيمان خود با حضرت اباعبدالله الحسين (ع) ايستادند .
  • ادامه مطلب
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>ولايت فقيه
نويسنده:
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1393/05/23
بازديد: 19266

انتخاب رهبري در قانون اساسي


تأملي در شبهة دور در انتخاب رهبري

يكي ديگر از مباحثي كه در سال‌هاي اخير به عنوان اشكال و شبهه حقوقي در برخي از محافل علمي و مطبوعاتي كشور و بعضاً حتي در كلاس‌هاي درسي دانشگاه مطرح گرديده، مسأله " دور" در انتخابات خبرگان رهبري و به تبع آن، دور در انتخاب رهبر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراني و قانون انتخابات خبرگان رهبري است. بدين صورت كه گفته مي‌شود:
از آن جا كه رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را نصب مي‌كند و آنان نيز مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگان خبرگان رهبري هستند كمه پس از پيروزي در انتخابات، رهبر را تعيين مي‌كنند، دور لازم مي‌آيد و از آنجايي كه دور باطل است، بنابراين، انتخابات خبرگان رهبري و انتخاب رهبري در نظام جمهوري اسلامي قانوناً باطل مي‌باشد.
اين اشكال نه تنها مشروعيت قانوني انتخابات و اعتبار قانوني مجلس خبرگان را زير سؤال مي‌ّرد، بلكه در نهايت مشروعيت قانوني انتخاب رهبري نظام را نيز خدشه‌دار مي‌سازد.
ما در اين نوشتار در پي‌آنيم تا در حد توان به ابعاد مختلف اين بحث از جمله پاسخ‌هايي كه به اين شبهه داده شده بپردازيم. و در خلال آن به مفهوم " دور" در علوم عقلي و تجربي و انواع آن، چگونگي اثر گذاري دور بر قضايا و مسايل عقلي، علمي ( تجربي) و حقوقي و همچنين مقايسه چگونگي انتخاب رييس حكومت در ديگر كشورها با نظام جمهوري اسلامي و بررسي مسأله دور در آن‌ها بپردازيم.


دور در انتخاب رييس حكومت كشورهاي دنيا

با بررسي انتخاب رييس حكومت در ديگر كشورهاي دنيا به اين مساله پي مي بريم كه( دور ) مختص انتخاب رييس حكومت در ايران نيست ومشابه اين دور در ديگر كشورهاي دنيا نيز وجود دارد .
در انتخابات ديگر كشورهاي دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دمكراسي، يعني: رياست جمهوري (Presidential) در آمريكا، پارلماني (parliamentary) در انگلستان و نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني در فرانسه، نيز اين دور وجود دارد كه به اختصار به آن‌ها اشاره مي‌كنيم.
1. دور حقوقي در انتخاب نخست‌وزير در انگلستان
در انگلستان، نخست‌وزير، وزير كشور را تعيين مي‌كند و وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسؤوليت نظارت بر بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و ردّ صلاحيت آن‌ها نظارت عالي دارد. از طرفي اين نامزدها نيز پس از پيروزي در انتخابات، نخست وزير را تعيين مي‌كنند و همچنين پس از معرفي وزير كشور از سوي نخست‌وزير به مجلس نيز به وي رأي اعتماد مي‌دهند.
لذا اگر دقت شود، در اين انتخابات نه يك دور بلكه دو دور وجود دارد: يك دور در انتخاب نخست‌وزير ( به صورت دور مضمر) و دور ديگر در تعيين وزير كشور ( به صورت دور مصرّح). حال اگر اين دور را با دور در انتخابات خبرگان رهبري و رهبر در ايران مقايسه كنيم مي‌بينيم كه از جهت ماهيت با آن فرقي ندارد، با اين تفاوت كه در انتخابات خبرگان رهبري در ايران يك دور ولي در انتخابات پارلماني در انگلستان دو دور وجود دارد:
2. دور حقوقي در انتخاب رييس جمهور در آمريكا
براساس قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي در دوران احزاب (عملاً دو حزب جمهوري خواه و دمكرات) و تعيين نامزدهاي هر يك از احزاب براي " هيئت انتخاب كنندگان"، مردم " هيئت انتخاب كنندگان رييس جمهوري" را بر مي‌گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مي‌گيرد و وزير كشور هم به وسيله رييس جمهور تعيين مي‌شود كه در اينجا نيز دور به وجود مي‌آيد:
3. دور حقوقي در انتخابات رييس جمهوري در فرانسه
مطابق انون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962، رييس جمهور با رأي مستقيم مردم برگزيده مي‌شود و وي با يك واسطه ( نخست‌وزير)، وزير كشور را تعيين مي‌كند و از آنجايي كه وزارت كشور، نظارت بر بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري و همچنين نامزدهاي نمايندگي مجلس را بر عهده دارد، كساني به انتخابات راه پيدا مي‌كنند كه وزارت كشور در نهايت صلاحيت آن‌ها را تأييد كند. و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رييس جمهور تعيين خواهند شد. لذا در اينجا نيز دور تحقق پيدا خواهد كرد.
بنابراين مي‌بينيم كه اين دور، در انتخابات رؤساي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد و مختص انتخابات خبرگان رهبري در ايران نيست.مغالطه در مساله دور

وجود چنين روندي ـ نه در قانون اساسي كشورهاي ديگر و نه در قانون اساسي و قانون انتخابات خبرگان رهبري در ايران ـ اساساً دور نيست. و تلقي دور از آن، به دليل كم توجهي و غفلت از وجود يك مغالطه در بحث مي‌باشد.
توضيح اينكه، دور هنگامي تحقق مي‌يافت كه وزارت كشور ( در كشورهاي ديگر) مستقيماً نمايندگان مجلس يا رييس جمهور را تعيين مي‌كرد و يا شوراي نگهبان ( در ايران) مستقيماً خبرگان رهبري را تعيين مي‌نمود. در حالي كه نه وزارت كشور در كشورهاي ديگر و نه شوراي نگهبان در ايران، رييس جمهور،  نمايندگان مجلس و يا خبرگان رهبري را تعيين نمي‌كنند، بلكه فقط بر تأييد يا رد صلاحيت آنان نظارت مي‌كنند و يا خود رأساً صلاحيت آن‌ها را تأييد مي‌نمايند، و آن كس كه در نهايت، آنان را انتخاب مي‌كند و بر مي‌گزيند مردم هستند. بنابراين، حلقه اين به اصلاح دور، باز است و عملاً دوري تحقق پيدا نمي‌كند كه باطل باشد يا نباشد.


باطل بودن دور عقلي

در پاسخ به شبهه دور بايد توجه داشت كه :
اولاً: آن دوري كه باطل است دور عقلي است و ديگر دورها ضرورتاً باطل نيستند.
ثانياً: دورهاي عقلي هم كه باطل مي‌باشند، دخلي در قضايا و مسايل حقوقي ندارند.
به عبارت ديگر آن دوري كه باطل و مبطل است دور عقلي ( فلسفي، كلامي و منطقي) در قضايا و مسايل عقلي است، نه در قضايا و مسائل حقوقي.
براي درك بهتر اين پاسخ بايد به مقدماتي توجه شود:
"دور" مصدري عربي است كه در لغت، معادل كلمه " گردش"، " چرخش" و يا " چرخه " در فارسي مي‌باشد. و به طور كلي به دو قسم عقلي و علمي تقسيم مي‌شود:
الف) دور عقلي: كه خود بر دو قسم است
دور فلسفي ( ياكلامي): عبارت است از " توقف وجود شيء بر وجود خودش."
دور منطقي : عبارت است از " توقف صحت و اعتبار يك قضيّه بر صحت و اعتبار خودش."
ب) دور علمي (يا تجربي)
دور در مباحث و مسائل علمي و تجربي داراي دو تعبير متفاوت است كه يكي در فيزيك و ديگري در زيست‌شناسي به كار مي‌رود.
دور در فيزيك: در فيزيك دور عبارت است از " فرآيندي كه يك ماده پس از تغيير حالت‌هاي مختلف در محيط، به حالت اول خود باز گردد". همانند تبديل شدن آب دريا به بخار و بخار به ابر و ابر به باران و در نهايت باران به آب دريا، مثل شكل زير:
دور در زيست‌شناسي: در زيست‌شناسي، دور حمايت كه از آن به " چرخه حيات يا اكوسيستم " نيز ياد مي‌شود، " فرآيندي است كه در آن حيات يك نوع از موجودات، موجود ادامه حيات موجودات ديگر و ادامه حيات آن‌ها در نهايت موجب ادامه حيات موجودات نوع اول گردد."
ماهيت دورهاي علمي و عقلي
الف) ماهيت دورهاي علمي
دور علمي در هر دو نوعش نه محال است، نه باطل نه مُبطل؛ زيرا مستلزم هيچ نوع تناقضي نيست. توضيح اينك: دور فيزيكي كه در حقيقت يك تبديل و تبدل صوري و شكلي در يك شيء واحد است، هيچ گونه عليت و هستي دهندگي (اعم از حقيقي يا اعدادي) را پي ندارد؛ لذا محال و باطل نيست و قضاياي تجربي ( علمي ) را نيز باطل نمي‌كند.
و دور زيست شناسانه نيز گرچه به ظاهر، شبيه دور فلسفي است و هستي بخشندگي و عليت (اعدادي) را در پي دارد؛ لكن با دور فلسفي از يك جهت مهم تفاوت اساسي دارد و آن اين است كه: در دور فلسفي علت و معلول يا علت‌ها و معلول‌ها از جهت شخص، واحد و ثابتند در حالي كه در دور زيست شناسانه، علت و معلول فقط از جهت نوع، واحدند ولي از جهت شخص، متفاوت هستند.
همانند دور مرغ و تخم‌مرغ كه از جهت فلسفي باطل مي‌باشد، زيرا دور در هستي يافتن آن دو، مستلزم اجتماعي نقيضين و باطل مي‌باشد. ( توضيح اين امر در پاورقي خواهد آمد) اما همين دور از جهت زيست شناسانه باطل نيست؛ زيرا علت و معلول در آنجا دو شيء واحد نيستند. مرغ الف علت تخم‌مرغ الف است و تخم مرغ الف علت مرغ ب( يعني يك مرغ ديگر) است و تناقضي را در پي نمي‌آورد.
بنابراين دور علمي ( در هر دو نوعش) باطل نيست و در قضايايي غير علمي (غير تجربي)، همچون قضاياي فلسفي، كلامي، منطقي و حقوقي نيز كاربردي ندارد.
ب) ماهيت دورهاي عقلي
دور عقلي (اعم از فلسفي و منطقي)، قضاياي عقلي ( اعم از فلسفي و منطقي) را باطل مي‌كند؛ زيرا اين دور، خواه آشكار باشد، خواه پنهان، مستلزم اجتماع نقيضين است و باطل مي‌باشد. قضاياي علمي (تجربي) نيز اگر در آن‌ها دور عقلي ( و نه دور علمي) حاكم باشد همانند قضاياي عقلي (فلسفي، كلامي و منطقي) باطل مي‌شوند و از درجه اعتبار ساقط مي‌گردند؛ زيرا حجيت حكم عقلي، كلي است و در تمامي موارد و مصاديق ( از جمله قضاياي علمي ) نيز جاري است.
اثر دورهاي عقلي بر قضاياي حقوقي
دروهاي عقلي هيچ اثري بر قضاياي حقوقي ندارند و آن‌ها را باطل نمي‌كنند، براي آنكه اين مطلب را بهتر دريابيم بايد ابتدا به ماهيت متفاوت قضاياي عقلي و حقوقي واقف شويم.
ماهيت قضاياي عقلي
قضاياي عقلي (اعم از منطقي يا فلسفي) داراي ماهيتي حقيقي هستند، بدين معنا كه ملاك صحت و سقم آن‌ها، حقيقت داشتن آن‌ها است و حقيقت عبارت است از " مطابقت برداشت ما با جهان خارج (واقعيت) يا به عبارت ديگر، " مطابقت ذهن با واقعيت". لذا تعبير حقيقي در مباحث عقلي يعني آنچه داراي مابه ازاي خارجي ( واقعي) است و آنچه ما به ازاي خارجي ندارد ( واقعيت ندارد) غير حقيقي است، يعني حقيقت نيز ندارد.
بنابراين در قضاياي عقلي، ما جهان را آنگونه كه هست كشف مي‌كنيم نه آنكه آن را آنگونه كه خود خواستيم بسازيم. يعني ما نمي‌توانيم واقعيات را غير از آنگونه كه هستند بپذيريم. به عبارت ديگر نمي‌توانيم غير حقيقي را حقيقي و حقيقي را غير حقيقي بدانيم؛ زيرا ملاك صحت و سقم اين قضايا، مطابق آن‌ها با واقعيات ( جهان خارج) است نه پذيرش يا عدم پذيرش ما.
درست به همين جهت هم هست كه دور در قضاياي عقلي، با باطل مي‌باشد؛ زيرا حقيقت ندارد. يعني ما به ازاي خارجي ( واقعيت) ندارد و در جهان خارج هرگز به وقوع نمي‌پيوندد. از اين جهت ( كشف جهان خارج)، قضاياي علمي نيز همانند قضاياي عقلي هستند با اين فرق كه فيلسوف ( يا عالم عقلي) به دنبال كشف حقيقت خود اشياء است، در حالي كه دانشمند به دنبال كشف حقيقت روابط حاكم ميان اشياء مي‌باشد. ولي به هر حال هيچ كدام از قضاياي عقلي يا علمي نمي‌توانند به چيزي به غير از حقيقت متكي باشند.
ماهيت قضاياي حقوقي
و امّا قضاياي حقوقي، قضاياي قرار دادي هستند، بدين معنا كه ملاك صحت و سقم آن‌ها، حقيقي بودنشان يعني مطابقتشان با جهان خارج و واقعيت نيست، بلكه ملاك درست يا نادرست بودنشان، مطابق يا عدم مطابقتشان با قرار دادي است كه افراد يك مجموعه يا جامعه بين يكديگر مقرر داشته و اعتبار كرده‌اند.
لذا قوانين و مقررات حقوقي حتي اگر خلاف حقيقت نيز باشند به شرط آنكه مطابق قرار داد باشند اعتبار دارند و مخالف بودن آن‌ها با عقل يا ارزش‌هاي اخلاقي و شرع هيچ خدشه‌اي به اعتبار حقوقي آن‌ها وارد نمي‌كند؛ زيرا اعتبار آن‌ها به مطابقتشان با قرار داد است نه چيز ديگر.
البته دقت شود كه خود اين قرار داد مي‌تواند از منبع عقل يا شرع يا خرد جمعي يا عرف يا ... استنتاج شده باشد. لذا به علت تفاوت منابع در كشورهاي مختلف، اين قرار دادها مختلف خواهند بود. به همين دليل نيز مسائل و قضاياي حقوقي قابل دخل و تصرّف و تغيير بر اساس رأي و نظر ما هستند.
براي تقريب به ذهن مي‌توان از مثال زير بهره گرفت:
ما امروزه در ميان خود، اينچنين قرار داد كرده‌ايم كه در رانندگي به هنگام برخورد با چراغ قرمز بايد توقف كنيم و از چراغ سبز نيز بايد عبور نماييم؛ لذا هر كس كه به اين قرار داد عمل ننمايد، از ديد ما ( قانون) مرتكب عمل خلافي شده و مستوجب عقاب است.
حال سؤال اين است كه آيا در قرمز بودن چراغ، حقيقت توقف و در سبز بودن آن، حقيقت عبور، نهفته است؟ قطعاً خير. هيچ حقيقتي در كار نيست، بلكه تماماً قرار داد ما است. ما مي‌توانستيم و مي‌توانيم اين قرار داد را تغيير داده و برعكس نماييم، كه در آن صورت، عبور از چراغ سبز و توقف در مقابل چراغ قرمز، خلاف تلقي مي‌شد. چنانچه برخي از قوانين رانندگي در برخي از كشورها، بر عكس كشورهاي ديگر است.
مثلاً در ايران وسايل نقليه بايد از سمت راست حركت كنند و در صورتي كه از سمت چپ حركت كنند خلاف كرده‌اند و جريمه خواهند شد، در حالي كه در انگلستان، درست برعكس اين مسئله صادق است. لذا ممكن است، مسائل حقوقي در يك جامعه به گونه‌اي و در جامعه‌اي ديگر، به گونه‌اي ديگر باشند و در عين حال هر دوي آن‌ها نيز از جهت حقوقي درست باشند. بنابراين دور عقلي، مسائل و قضاياي عقلي را باطل مي‌سازد و بر مسائل و قضاياي حقوقي هيچ اثري ندارد؛ زيرا اعتبار مسائل حقوقي به مطابقت آن‌ها با قرار داد و توافق است، نه چيز ديگر.
نتيجه
حال از آنچه تاكنون گفتيم سومين پاسخ به شبهه دور در انتخابات خبرگان رهبري استخراج مي‌شود و آن اينكه:
" دورهاي عقلي ( منطقي) ابطال كننده قضايا و مسائل عقلي هستند اما بر قضايا و مسائل حقوقي هيچ اثري ندارند و آن‌ها را باطل نمي‌سازند؛ زيرا قضاياي حقوقي را فقط نقض قرار داد باطل مي‌سازد و لا غير" .
بنابراين اگر گفته شود كه انتخبات خبرگان رهبري و به تبع آن، مشروعيت قانوني مجلس خبرگان و مشروعيت قانوني خود رهبري به دليل حاكميت دور منطقي بر آن، باطل است و از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد، در جواب مي‌گوييم: از آنجا كه مردم از طريق رأي دادن به قانون اساسي ( به طور مستقيم ) و قانون انتخابات خبرگان ( به طور مستقيم) بر صحت اين امر توافق كرده‌اند، همين توافق و قرارداد براي صحت و اعتبار آن كافي است و حاكميت دور منطقي بر اعتبار حقوقي آن هيچ اثري ندارد، چرا كه مرجع دور منطقي عقلي، عالم خارج است ولي در اينجا مرجع، قرار داد ما است.دورهاي موجود در قانون اساسي

در پاسخي توجيهي به شبهه دور و كاهش اهميت آن بيان شده است كه:
" در قانون اساسي جمهوري اسلامي دورهاي ديگري وجود دارد كه به مراتب صريح‌تر و آشكارتر از دور مورد ادعا در انتخابات خبرگان رهبري است" . توضيح اينكه:  در قانون اساسي جمهوري اسلامي مواردي از دور همچون دور موجود در تأييد اعتبار نامه‌هاي نمايندگان مجلس و يا دور در اعتبار شوراي نگهبان و مجلس وجود دارد.
اعتبار نامه‌هاي تك‌تك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق قانون اساسي بايد در اولين جلسة مجلس جديد مورد تأييد كليت آن‌ها قرار گيرد و اين عمل (تأييد اعتبار نامه‌ها) بوسيلة نمايندگاني صورت مي‌گيرد كه هنوز خودشان تأييد نشده‌اند. يعني در حقيقت هنوز خودشان اعتبار پيدا نكرده‌اند؛ زيرا اعتبارنامه‌هايشان به وسيلة ديگر نمايندگان تأييد نشده است. و اين خود، عين دور است. يعني همان دوري كه از جهت منطقي باطل ولي از جهت حقوقي صحيح مي‌باشد؛  زيرا اعتبار نمايندگان به تأييد اعتبارنامه‌هاي آنان است و تأييد اعتبارنامه‌هاي آنان نيز به وسيلة خود آنان انجام مي‌گيرد. و اين يعني توقف صحت و اعتبار يك شي به صحت و اعتبار خودش و يعني دور.
و همچنين است در خصوص دوري كه ميان اعتبار نيمي از اعضاي شوراي نگهبان كه به وسيله مجلس شوراي اسلامي تعيين مي‌گردند ( يعني حقوقدانان شوراي نگهبان) و اعتبار جلسات مجلس كه منوط به وجود شوراي نگهبان است ( مشتمل بر آن نيمي كه منتخب خود نمايندگانند) وجود دارد و از اين قسم، چند دور ديگر نيز در قانون اساسي وجود دارد كه معلوم نيست چرا كساني كه شبهه دور در انتخابات خبرگان رهبري را مطرح نموده‌اند به اين دورها هيچ اعتنايي ننموده‌اند. لكن به دور مورد ادعا در انتخابات خبرگان رهبري كه به دلايل پيش گفته اصلاً وارد نيست اين قدر توجه كرده‌اند.

برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :