صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtUmVFUWJRQ0lydjAlM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOW9iMjFsSmk4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1rTWhyaXFXTkNSOCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWVdOMGRYTW1OQ1l3SmpBaFFYSmpKakF2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1hTEJOMVpJMUwlMmZzJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOWpiMjUwWlc1MFozSnZkWEJzYVhOMEpqTXpKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLUdYTUl2T3B1eDVZJTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - بيست
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
فهرست موضوعي ايثار و شهادت
پربازديدها
صفحه اصلي>ويژه نامه ها>روز دانشجو
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/09/16
بازديد: 3981
بيست جمله‌ي برگزيده از حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را درباره "روز دانشجو"

بيست جمله‌ي برگزيده از حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را درباره "روز دانشجو"

-بنده دلم مي‌خواهد اين جوانان ما شما دانشجويان؛ چه دختر، چه پسر و حتّي دانش‌آموزان مدارس، روي ريزترين پديده‌هاي سياسي دنيا فكر كنيد و تحليل بدهيد. ۱۳۷۲/۰۸/۱۲

-عزيزان من! رابطه با خدا را جدّي بگيريد. شما جوانيد؛ به آن اهميت بدهيد، با خدا حرف بزنيد، از خدا بخواهيد. مناجات، نماز، نماز با حال و با توجّه، براي شما خيلي لازم است. مبادا اينها را به حاشيه برانيد. ۱۳۷۷/۰۲/۲۲

- دانشگاه بايد بتواند يك جنبش نرم‌افزاريِ همه‌جانبه و عميق در اختيار اين كشور و اين ملت بگذارد تا كساني كه اهل كار و تلاش هستند، با پيشنهادها و با قالبها و نوآوريهاي علميِ خودي بتوانند بناي حقيقي يك جامعه آباد و عادلانه مبتني بر تفكّرات و ارزشهاي اسلامي را بالا ببرند. ۱۳۷۹/۱۲/۰۹

- برداشت و توقّع بنده و نظام اسلامي از جماعت دانشجو اين است كه فكر مي‌كنيم دانشجو يك روشنفكر تمام عيارِ مسلمان است؛ متديّن است. ۱۳۸۱/۰۹/۰۷

- من مي‌خواهم غالب يا بيش از غالب بدنه دانشجويي كشور، مجموعه‌اي متعهّد و داراي احساس مسؤوليت نسبت به آرمانهاي دانشجويي باشند. يكي از اين آرمانها مسأله علم است؛ دومي عدالتخواهي است و آرمان سوم، آزادانديشي و آزاديخواهي است. ۱۳۸۲/۰۸/۱۵

- در زمينه عدالتخواهي، مي‌توانيد قانون اساسي را مطالعه كنيد و ببينيد اگر ما بخواهيم عدالت اجتماعي را با همان مفهوم متعارفي كه همه مي‌فهميم، تحقّق ببخشيم، بايد از كدام دستگاهها چه توقّعهايي داشته باشيم. ۱۳۸۲/۰۸/۱۵

- نبايد به‌طور دائم در عرصه‌ي تجربه و ترجمه - علم ترجمه‌اي، حتّي فكر ترجمه‌اي، ايده و مكتب و ايدئولوژي و اقتصاد و سياست ترجمه‌اي - بمانيم؛ زيرا اين ننگ است براي انسان كه از خرد، سنجش، تحليل و درك و فهم خود استفاده نكند ۱۳۸۲/۰۹/۲۶

- انتظار من از شما جوانها و اساتيد اين است. توليد علم كنيد. به سراغ مرزهاي دانش برويد. فكر كنيد. كار كنيد. با كار و تلاش مي‌شود از مرزهايي كه امروز دانش دارد، عبور كرد. ۱۳۸۳/۰۴/۱۷

- سياست زدگي و سياست بازي به هيچ وجه مورد تأييد نيست اما سياست گري و برخوردار شدن از قدرت فهم و تحليل سياسي، نياز مبرم دانشجويان و دانشگاههاست. ۱۳۸۵/۰۷/۲۵

- مظهر شهامت و سرعت عملِ ملت ايران دانشجويان بودند؛ آن هم دانشجوياني كه پيرو خطّ امام بودند، نه دانشجوي وابسته به فلان حزب سياسي يا فلان تشكيلات گوناگون و بي‌ايمان؛ نه، دانشجويي كه خطِّ امام را قبول داشت و به آن مؤمن بود. ۱۳۸۶/۰۸/۰۹

- فرق شماي جوان و دانشجو و صادق و پاكيزه‌دل، با يك آدم سياسي‌كار بايد در همين باشد؛ حرفتان را صريح بزنيد؛ آنچه را كه ميزنيد، از دل بزنيد؛ و اگر چنانچه معلوم شد كه اشتباه است، سريع پس بگيريد؛ راحت. اين، به نظر من يكي از بهترين شاخصه‌هاي دانشجوئي است. ۱۳۸۷/۰۷/۰۷

- جنبش دانشجوئي در كشور ما در تاريخِ ثبت شده و شناخته شده‌ي خود، هميشه ضد استكبار، ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق و بشدت عدالتخواه بوده است. ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

- اين برداشت من از جنبش دانشجوئي و نگاه من به جنبش دانشجوئي است: ضد استكباري، ضد فساد، ضد اشرافيگري، ضد حاكميت تجمل‌گرايانه و زورگويانه، ضد گرايشهاي انحرافي؛ اينها خصوصيات جنبش دانشجوئي است. ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

- تشكل‌هاي دانشجوئي فرصتي هم براي دانشجو ايجاد ميكند براي كار دسته‌جمعي. و من به كار دسته‌جمعي اعتقاد دارم و اين را يك نياز دانشجو ميدانم؛ كسب مهارتهاي گوناگون؛ مهارتهاي سياسي، اجتماعي. ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

- از دانشگاه هميشه و در همه جا اين انتظار هست كه محل جوشش و اوج دو جريان حياتي در كشور باشد: اول، جريان علم و تحقيق؛ دوم، جريان آرمان‌گرايي‌ها و آرمان‌خواهي‌ها و هدفگذاري‌هاي سياسي و اجتماعي. ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

- در جنگ نرم، شما جوانهاي دانشجو، افسران جوان اين جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايد... افسر جوان تو صحنه است؛ هم به دستور عمل ميكند، هم صحنه را درست مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌بينيد؛ با جسم خود و جان خود صحنه را مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمايد. لذا اينها افسران جوانند؛ دانشجو نقشش اين است. ۱۳۸۸/۰۶/۰۸

- در زمينه‌ي مسائل علمي بايد دنبال قله بود؛ كه اين، توجه شما را به درس خواندن و خوب درس خواندن بايد نتيجه بدهد. ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

- سطح معرفت را بالا ببريد. با قرآن، با نوشتجات مرحوم شهيد مطهري، با نوشتجات فضلاي بزرگي كه خوشبختانه امروز در حوزه‌هاي علميه حضور دارند، آشنا شويد. ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

- بايد همت شما اين باشد كه در دنيا به وضعي برسيم كه اگر كسي بخواهد به تازه‌هاي علمي دست پيدا كند، مجبور باشد زبان فارسي ياد بگيرد. ۱۳۹۱/۰۷/۲۲

- من همه‌ي دانشجويان را به «دانشجويي» به معناي واقعي كلمه - يعني دنبال علم رفتن - و به فعاليتهاي متناسب با دانشجوئي دعوت ميكنم؛ چه فعاليتهاي اجتماعي، چه فعاليتهاي سياسي. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :