صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/THpFdk9TWTBOeVl3SmpBaFRXOWtaV3dtTVRRNUx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVpINUxCT09GZmU4JTNk/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/THpFdmFHOXRaU1l2SXlNalEyOXVkR1Z1ZENNakl5OCUzZC1KcGh0T3JieUZZMCUzZA==/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR0ZqZEhWekpqUW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1qcm5hRzUxZ1RuYyUzZA==/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/THpFdlkyOXVkR1Z1ZEdkeWIzVndiR2x6ZENZek15WXdKakFoUVhKakpqQXZJeU1qUTI5dWRHVnVkQ01qSXk4JTNkLWcycmcwTThlVDN3JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - شهری که دوبار اشغال شد
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
ويــژه ها
Next
 • سهمي از سرنوشت

  در آستانه انتخابات و با توجه به حساسيت فراوان اين حادثه عظيم و در راستاي بصيرت افزاري و ارائه محتواي هاي كاربري و مستند براي راويان و مخاطبان، سايت روايتگر در نظر گرفته بخشي را با نام « سهمي از سرنوشت» در قسمت ويژه نامه ها طرحي ادامه

 • نشريه الكترونيكي شماره 6 منازل الشهداء

  شماره ششم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهدا" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه منازل الشهدا شماره 5

  شماره پنجم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • نشريه شماره 4 منازل الشهدا

  شماره چهارم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرارگرفت. ادامه

 • نشريه منازل الشهداء (شماره 3)

  شماره سوم از نشريه الكترونيكي "منازل الشهداء" مخصوص خانواده در دسترس علاقه مندان به فرهنگ ايثار و شهادت قرار گرفت ادامه

 • اولين ويژه نامه الكترونيكي بين المللي راهيان نور

  ويژه نامه الكترونيكي راهيان نور به سه زبان فارسي،عربي و انگليسي ادامه

 • نشريه شماره 2 منازل الشهدا

Previous
پربازدیدها
صفحه اصلي>راهيان نور>يادمان ها>هويزه
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/12/17
بازديد: 7886
شهری که دوبار اشغال شد

شهری که دوبار اشغال شد

شهری که دوبار اشغال شد
«هویزه»؛ نامی که باید دو بار در تقویم ایران حک شود

نام «هویزه» را می توان دو بار در تقویم ایران یکی در 10 مهرماه و دیگری 18 اردیبهشت جست چراکه هویزه در طول جنگ تحمیلی در دو مرحله به اشغال رژیم بعث عراق درآمد.

شهری که دوبار اشغال شد

نام «هویزه» را می توان دو بار در تقویم ایران یکی در 10 مهرماه و دیگری 18 اردیبهشت جست چراکه هویزه در طول جنگ تحمیلی در دو مرحله به اشغال رژیم بعث عراق درآمد.

در اشغال اول که در دهم مهر ماه سال 1359 صورت گرفت شهر توسط خود مردم آزاد شد. در آن دوران مردم سلحشور این خطه با هر وسیله ای مقابل دشمن ایستادگی کردند که نام بسیاری از جوانان این کشور از جمله شهیده سهام خیام و شهید علم الهدی به همراه یاران با وفایش به عنوان دانشجویان پیرو خط امام از جمله شهدای مقاومت هویزه ثبت شده است. هویزه دومین بار در عملیات بیت المقدس آزاد شد. یک هفته از آغاز عملیات بیت المقدس با هدف آزادسازی خرمشهر گذشته بود که رزمندگان اسلام توانستند در تاریخ 18 اردیبهشت 61 در مرحله دوم این عملیات هویزه را از لوث وجود رژیم بعث عراق پاک کرده و آن را آزاد کنند.

شهر هویزه در طول جنگ تحمیلی و اشغال، صد در صد تخریب شد. پس از تخریب صد در صدی این شهر به دستور رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) شهر جدید توسط تولیت آستان قدس رضوی از منبع درآمد این آستان بنا شد. این شهر جدید در کنار خرابه های شهر قدیم بنا شده است. به همین دلیل شهرهویزه از یک قداست خاصی برخوردار است چرا که از یک طرف این شهر با پشتوانه مالی آستان مقدس حضرت امام رضا(ع) ساخته شده است و از طرف دیگر پایداری مردم هویزه در دوران دفاع مقدس به آن ارزشی دو چندان بخشیده است.به همین منظور قسمت هایی از شهر قدیمی هویزه که به ظاهر خرابه هایی بیش نیست ولی در باطن مملو از خاطرات ایستادگی مردم است با هدف گسترش فرهنگ پایداری در میان نسل امروز و یادآوری روزهای دفاع مقدس، نگهداری شده و هرساله پذیرای کاروان های راهیان نور است.

ایران با هدف آزاد سازی مناطق اشغالی به ویژه خرمشهر عملیات بیت المقدس را در 10 اردیبهشت 61 آغاز کرد که دومین مرحله از این عملیات در تاریخ 16/2/61 با رمز مبارک «یا علی‌بن ابیطالب (ع)»در حالی آغاز شد که منورهای دشمن آسمان منطقه را چون روز روشن کرده بود

ایران با هدف آزاد سازی مناطق اشغالی به ویژه خرمشهر عملیات بیت المقدس را در 10 اردیبهشت 61 آغاز کرد که دومین مرحله از این عملیات در تاریخ 16/2/61 با رمز مبارک «یا علی‌بن ابیطالب (ع)»در حالی آغاز شد که منورهای دشمن آسمان منطقه را چون روز روشن کرده بود. رزمندگان محور فتح از جنوب و محور نصر از شمال منطقه، با هجومی گسترده خود را به مواضع دشمن رسانده و در محور جنوبی قسمت هایی از جاده که توسط پاتک دشمن از چنگ رزمندگان خارج شده بود را در دست بگیرند. دشمن می‌دانست که اگر جاده خرمشهر- اهواز از چنگش خارج شود، شکست حتمی را متحمل خواهد شد و از این جهت تمام توان خود را برای حفظ قسمت های باقی‌مانده ‌گذاشت.

با همکاری دلیرمردان هوانیروز، منطقه سه‌ راه حسینیه و قسمتی از جفیر انباشته از تانکهای سوخته ‌شد و تعدادی نیز به غنیمت در ‌آمد. همچنین پادگان حمید که در مرحله اول در یک قدمی آزادی قرار گرفته بود، با فرار بعثیان به طور کامل به تصرف رزمندگان اسلام در آمد. رزمندگان اسلام با درهم کوبیدن قوای عراقی، لحظه به لحظه به تصرفات خود ‌افزوده و دژهای تسخیر ناپذیر دشمن را یکی پس از دیگری با ندای تکبیر و هجوم بی‌ امان تسخیر کردند.
شهری که دوبار اشغال شد

نیروهای عمل کننده در شمال خرمشهر، پس از نبردی سنگین خود را به خطوط مرزی رسانده و از آنجا که خط دفاعی محکمی در خطوط مرزی وجود نداشت، رزمندگان به ناچار وارد خاک عراق شده و در پشت سیل بند که در یک کیلومتری خاک دشمن قرار داشت، موضع ‌گرفتند. نیروهای زرهی ایران نیز مجدداً وارد عمل شده و اقدام به تثبیت مواضع جدید ‌کردند؛ اما ناگهان دشمن بعثی با به‌کارگیری نیروهای جدید، اقدام به پاتکی بسیار سنگین کرده و رخنه‌ای در خط دفاعی ایران ایجاد کرد. با افزایش فشار، رخنه هر لحظه بزرگتر شده و در این میان تعداد زیادی از نیروهای ایران در یک قدمی اسارت یا شهادت قرار ‌گرفتند. عراق تلاش می کرد هر لحظه فشار خود را بیشتر کند و قسمت های دیگری از دژهای دفاعی را به تصرف درآورد که تمامی این فشارها با مقاومت سرسختانه رزمندگان اسلام دفع ‌شد و با تاریک شدن هوا رخنه ایجاد شده ترمیم و دشمن به عقب رانده ‌شد.

در دفع این تهاجم، تعدادی از فرماندهان حماسه آفرین جبهه‌ها همچون شهید فتاحی و سردار محسن وزوایی مسئول اطلاعات تیپ محمد رسول الله (ص) به شهادت رسیدند و رادیو بغداد با پخش مارش نظامی دم از پیروزی زده و چنان وانمود می‌کرد که ایرانیان شکست خورده و از منطقه عملیاتی عقب نشینی کرده‌‌اند و در اثبات سخن خود شهر هویزه و خرمشهر را به رخ می‌کشید. همزمان با پیشروی در جنوب، از محور فکه خبر ‌رسید که نیروهای ایران برای آزاد سازی نیروهای خود و انهدام نیروهای دشمن اقدام به حمله‌ای سخت نموده و تپه 182 را به تصرف درآورده اند و بیش از 800 نفر از نیروهای عراق را به اسارت گرفته‌اند. پیروزی فکه روحیه دشمن را خرد ‌کرد و کمک بزرگی برای عملیات بیت ‌المقدس و ادامه آن ‌شد.

زمانی که حلقه محاصره هویزه هر لحظه تنگتر ‌‌می‌شد، نیروهای عراقی که خود را در مهلکه ‌ای دشوار دیدند اقدام به فرار و عقب ‌نشینی کردند. نیروهایی که آمده بودند تا بمانند، به ناچار قسمت وسیعی از مراکز و تأسیسات اشغالی را رها کرده و برای نجات جان خود تا مرزهای بین ‌المللی به عقب ‌گریختند.

با عبور بی‌ نظیر رزمندگان از محور کرخه و رسیدن به نزدیک مرزهای بین‌المللی از شمال منطقه درگیری و جهش بلند آنها از جاده اهواز- خرمشهر و استقرار در 17 کیلومتری نوار مرزی، شهر هویزه به محاصره رزمندگان اسلام در ‌‌آمد و ارتش عراق برای درهم شکستن محاصره با تمام توان با بمباران شدید هوایی و پاتکهای سنگین، سعی در عقب راندن رزمندگان اسلام کرده و فشار و حجم آتش سنگین خود را زیادتر ‌کرد تا نیروهای اسلام را عقب براند اما به کمترین توفیقی دست نیافت.

رزمندگان بی‌محابا به دفاع و حمله در برابر دشمن ‌پرداخته و برای آزادی خرمشهر و هویزه، تمام فشارها و مشکلات دشمن را تحمل کردند و به پیش ‌تاختند. زمانی که حلقه محاصره هویزه هر لحظه تنگتر ‌‌می‌شد، نیروهای عراقی که خود را در مهلکه ‌ای دشوار دیدند اقدام به فرار و عقب ‌نشینی کردند. نیروهایی که آمده بودند تا بمانند، به ناچار قسمت وسیعی از مراکز و تأسیسات اشغالی را رها کرده و برای نجات جان خود تا مرزهای بین ‌المللی به عقب ‌گریختند.

بخش فرهنگ پایداری تبیان
برچسب ها:
مطلب مرتبطی وجود ندارد.

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :