صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtSFF0aVJzcm04WDglM2Q=/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
كتب مرتبط http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
سايت ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
سازمان ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
مجلات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
وبلاگ ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
فيلم ها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
گروه هاي تبليغي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
نرم افزارها http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
رسانه ها و مطبوعات http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/
صفحه اصلي http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtRkcyemRqTUw4UlklM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXdNZGpvOGJSUzRvJTNk/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.org/http://ravayatgar.org/fa/Tnk4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi0lMmZXRFVkdGpYU1Y4JTNk/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - رسانه هاي شهدايي
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
پرواز در شب

پرواز در شب

يك گردان نيروهاي ايران در محاصرة ارتش دشمن قرار مي گيرد و ارتباط آن با قرارگاه مركزي قطع مي شود چهارنفر از رزمندگان گردان انتخاب مي شوند تا براي درخواست كمك خود را به قرارگاه برسانند از آن ميان سه تن كشته مي شوند و يكي خود را به ادامه مطلب

پرواز در شب
منوي بخش ها
پربازديدها
رسانه هاي شهدايي
معرفي كتاب
نقد و تحليل شعر دفاع مقدس
كتاب حاضر، نقد و تحليلي است از اشعار دوران جنگ كه با يك مقدمه و هفت فصل سامان يافته است .در مقدمه پس از ارزيابي شعر از دو بعد ((قالب و ساختمان)) و ((معنوي ـ محتوايي))، نكته‌هايي در باب ويژگي‌هاي شعر جنگ ذكر مي‌شود. فصل‌هاي كتاب عبارت‌اند از: عرهاي تحليلي اين مجموعه در قالب مثنوي، رباعي، شعر نو، قصيده و غزل گردآمده است .)).
تله‌ فيلم اولين شهيد روحاني دفاع مقدس با نام «شيخ شريف» ساخته مي شود
به گزارش واحد خبر روايتگر، ا، روابط عمومي بسيج رسانه ملي اعلام كرد
قله فرياد
ذبيح‌الله عاصي‌‌زاده در سال 1362 زماني كه فرماندهي ثيپ 18 الغدير يزد و همزمان مسووليت واحد اطلاعات عمليات لشكر 8 نجف اشرف را بر عهده داشت در روز هفتم محرم الحرام در منطقه غرب بانه، در حالي كه نيرو‌هاي شناسايي را براي عمليات والفجر 4 هدايت مي‌كرد، بر اثر اصابت تركش توپ به شهادت رسيد. در اين كتاب با نگاهي كلي زندگي شهيد را مرور مي‌كند تا مخاطب به واسطه آن شناختي درباره زندگي و گذشته اين شهيد پيدا كند.
معرفي كتاب
آواي پرستوها
در مجموعه حاضر چهار داستان كوتاه درباره جنگ تحميلي براي گروه سني "ه‌" تاليف شده كه عبارت‌اند از" :آواي پرستوها"، "كمپ شماره ده"، "دست غيب " و "گفتيد بنويس ."نخستين داستان درباره دو رزمنده واحد اطلاعات به نام‌هاي "ابراهيم "و "مصطفي "است كه در عمليات شبانه راه را گم مي‌كنند  .
معرفي كتاب
پنجره‌اي رو به بهشت
سردار شهيد غلامرضا يزداني فرمانده توپخانه و موشكهاي نيروي زميني سپاه از مبارزان و مجاهدان رشيد و خلاق و معنوي دوران دفاع مقدس است. در اين كتاب تصويري از رشادتها، معنويتها و ايمان و مجاهدت اين شهيد از لابلاي خاطرات و نگاههاي هم‏رزمانش استخراج و در سه فصل تنظيم شده است.
معرفي كتاب
حلبجه تراجيديا العصر
حلبچه، يكي از شهرهاي كردنشين عراق است كه مردم آن در دوران جنگ تحميلي با اعلام انزجار از حكومت صدام, به هنگام اشغال شهر توسط ايرانيان, از آنان استقبال كردند. اين مساله باعث شد كه صدام اين شهر و شهر ديگري به نام "خرمال" را بمباران شيميايي كند. اين نخستين باري بود كه از بمباران‌هاي شيميايي در مناطق غيرنظامي استفاده مي‌شد.
معرفي كتاب
روشنايي خاك
گزيده‏اي از خاطرات دوران دفاع مقدس و رشادتها و ايثارگري شهيدان در اين كتاب در 2 فصل تدوين شده است. ضمن گزارش از عملياتها و مشخصات نيروهاي حق و باطل از شب‏زنده ‏داري، عبادتها و تلاش و فداكاري رزمندگان هم سخن رفته و به نمونه ‏هايي از امدادهاي غيبي در حمايت و تقويت رزمندگان
معرفي كتاب
بررسي تطبيقي موضوعات پايداري در شعر ايران و جهان
در مقدمه كتاب، تعريفي از ادب و شعر پايداري، نيز تلفيقي از آن با فرهنگ ديني، به دست داده مي‌شود ;آن گاه در فصل اول اين موضوعات مطرح مي‌گردد" :جنگ از منظر دين و فلسفه "(جنگ در اسلام، جنگ در آيين يهود، جنگ در آيين مسيح، جنگ در آيين‌هاي فلسفي شرق و غرب، و جنگ در آيين‌هاي پيش از اسلام)
معرفي كتاب
آن سوي ديوار دل
كتاب پيش رو مجموعه‌ي 108 خاطره‌ي كوتاه از همسران شهداي هشت سال جنگ تحميلي و عمدتا با موضوع خواستگاري، ازدواج و مسائل خانوادگي اين عزيزان است. تمام اين خاطرات حكايت از ايمان، ساده‌زيستي و توكل بزرگ‌مردان صحنه‌هاي پيكار حق عليه باطل دارد. از ميان اين افراد مي‌توان به شهيد محمدابراهيم همت، شهيد جهان‌آرا، شهيد باكري، شهيد چمران، شهيد بابايي، شهيد دقايقي، شهيد خرازي و بسياري ديگر اشاره داشت.
رسانه هاي شهدايي
پايگاه فرهنگي مذهبي جنگ و زن
پايگاهي در جهت شناساندن زن هاي دلير و شجاع زمان جنگ به جوان هاي عزيز و بيان نقش زنان در انقلاب و دفاع مقدس
معرفي كتاب كالك هاي خاكي - دفتر يكم
شامل خاطرات «سردار عزيز جعفري» فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است كه در قالب مصاحبه و گفت‌وگو تدوين شده است. اين كتاب خاطرات جعفري را از مقطع تولد در تابستان ۱۳۳۵ تا تابستان ۱۳۶۱ يعني زمان فتح خرمشهر شامل مي‌شود.
معرفي كتاب
حضور ماندگار
كتابي كه پيش رو داريد حاوي گزيده‌اي از خاطرات و حوادث جنگ و جبهه هشت سال دفاع مقدس ايران و عراق است. همچنين در پايان كتاب چند كلام گهربار از حضرت امام خميني (ره) درباره‌ي جنگ به چاپ رسيده‌است. صدام در برابر پيروزي رزمندگان فاو، حملات رژيم سابق عراق به مراكز فرهنگي، تاريخچه‌ي جنگ شيميايي، ژنرال‌هاي جوان جنگ تحميلي، محاصره، ابرقدرت اسلام و ... برخي عناوين موضوعات كتاب است
معرفي كتاب
خاطرات ماندگار
كتاب حاضر بخشي از برنامه‌ي راديو معارف است با نام "خاطرات ماندگار" كه در دو بخش تنظيم شده، بخش نخست آن خاطرات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي است و بخش دوم به خاطرات رزمندگان هشت‌ سال جنگ تحميلي، اختصاص يافته است.
عطر شبوها
سرگذشت سردار شهيد محمود شهبازي هم رزم شهيد كه به بيان زندگي نامه آن شهيد بزرگوار مي پردازد. سردار شهيد جانشين لشكر 27 محمد رسول الله (ص) در فتح خرمشهر است كه در سوم خرداد سال 61 به درجه شهادت نائل مي‌شود.
معرفي كتاب
خادمين حسين (ع)
مردم كشور ايران در طي 8 سال جنگ تحميلي از سوي عراق سختي‌هاي فراوان كشيدند و شهداي بسياري را به جامعه تقديم كردند. در طي اين سال‌ها مردم از جوان و پير، كوچك و بزرگ، زن و مرد به طور داوطلب عازم جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها شدند تا از خاك و آب ايران و از مرزهاي آن دفاع كنند.
معرفي كتاب
حماسه عشق
در كتابچه حاضر، مطالبي درباره عشق به اهل بيت و تاثير آن بر رزمندگان جنگ تحميلي عراق و كرامات آن‌ها بازگو شده است
كتاب چهل حماسه
معرفي كتاب چهل حماسه
اين اثر به همّت برادر قربانى به زيور طبع آراستهشده كه چهل حماسه از چهل حماسه ساز راروايت مى كند.
معرفي فيلم
پرواز در شب
 يك گردان نيروهاي ايران در محاصرة ارتش دشمن قرار مي گيرد و ارتباط آن با قرارگاه مركزي قطع مي شود چهارنفر از رزمندگان گردان انتخاب مي شوند تا براي درخواست كمك خود را به قرارگاه برسانند از آن ميان سه تن كشته مي شوند و يكي خود را به قرارگاه مي رساند.
معرفي كتاب
جنگي كه بود
در هشتمين كتاب از مجموعه ((رمان ادبيات دفاع مقدس)) داستاني از جنگ تحميلي به نگارش درآمده است .در اين داستان، سرگذشت دو جانباز و خاطرات آن‌ها از دوران كودكي، جنگ و حوادثي كه پس از جنگ براي آن دو اتفاق مي‌افتد به تصوير كشيده شده است .((حبيب)) معلولي است كه با چرخ حركت مي‌كند
معرفي كتاب
چشم‌انداز انديشه هجوم
در اين كتاب، چگونگي هجوم نيروهاي عراقي، و مقدمات تغيير استراتژي جنگ ايران و عراق با اين عناوين بررسي شده است: "علل وقوع جنگ ايران و عراق"، "پيشينه تجاوز"، "بررسي وضعيت داخلي جمهوري اسلامي ايران در آستانه جنگ"، "بررسي وضعيت داخلي عراق در آستانه جنگ"، "آغاز تجاوز" و ".
معرفی کتاب
بر بلندای شلمچه
فصل نخست این کتاب، مروری است بر وقایع جنگ تحمیلی و عملیات "کربلای پنج" که در نگاهی کلی، بررسی گردیده است. فصل دوم، مربوط به آشنایی با منطقه‌ی عملیات است که ضمن آشنایی اجمالی با کشور عراق، وضعیت جغرافیایی و نظامی و به خصوص موقعیت "شلمچه" و اقدامات دشمن در مسلح کردن منطقه، ترسیم شده است.
معرفي كتاب
آيينه اسارت
در تيرماه 1359، آمريكا و اسراييل بيش‌تر كشورهاي عربي هم‌پيمان آمريكا، از ترس صدور انقلاب الهي و مردمي احساس خطري جدي كردند و براي جلوگيري از پيشرفت انقلاب، سخت به تكاپو افتاده و از هيچ تلاشي براي سرنگون كردن حكومت ايران اسلامي دريغ نكردند
ادامه مطالب